STRONA GŁÓWNA
 SZKOLENIA
 APEL
 Terminy wywozu odpadów komunalnych
 Informacje o GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 Agroturystyka

Gminne Centrum Informacji
Gmina Siennica
tel/fax (025) 757-22-40

email: gcisiennica@neostrada.pl

Zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Siennicy i okolic, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych, miejskich i powiatowych.